اینفوگرافی / وضعیت مطالعه افراد باسواد کشور

گرافیک: پدرام آقایی

منبع داده‌ها: مرکز آمار ایران

پاسخی بگذارید