سواد رسانه‌ای نباید یک مساله فرعی و فانتزی قلمداد شود

به گزارش ایسنا، دکتر سیدبشیر حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما تاکید کرد: متاسفانه به دلیل رویکرد انتقادی کانادایی‌ها در برابر هژمونی فرهنگ آمریکایی، که این جهت گیری انتقادی به یک رویکرد جنجالی در حوزه هویت ملی تبدیل شد و بسیاری از کتاب‌های ترجمه شده در ایران نیز کتاب‌های کانادایی است، به همین دلیل است که تصور شد رویکرد انتقادی مهمترین یا تنها رویکرد مهم سواد رسانه‌ای است.
مدیر گروه مدیریت رسانه اعلام کرد: برخی رسانه را ذیل فضای مجازی دانسته یا سواد فضای مجازی را مطرح می‌کنند، در حالی که مفهوم رسانه شامل همه موارد از جمله فضای مجازی است، لذا اصطلاح سواد رسانه‌ای یک اصطلاح و مفهوم جامع است که در همه مجامع عملی جهان مورد تایید است.
حسینی تاکید کرد: بعضی نیز واژه‌های دیگری را به دلیل برخی منافع به جای سواد رسانه‌ای مطرح می‌کنند که نه درست است و نه علمی و نه قابل فهم. اینگونه برخورد کردن به معنای ایجاد ابهام بیشتر در رابطه با این حوزه مهم علمی است.
عضو شورای تالیف کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم با ابزار تاسف از اینکه سواد رسانه‌ای در کشور ما یک مساله فرعی و فانتزی بوده و هنوز به یکی از مسائل مهم و اصلی تبدیل نشده است، خواستار توجه به این مهم شد.
وی در ادامه این سمینار اظهار کرد: یکی از استادان در دوره دکتری به من گفت که شما یک دانشجوی با استعداد که آینده درخشانی دارید نباید به دنبال سواد رسانه‌ای بروید که نه دنیا و نه آخرت دارد.
حسینی تاکید کرد: ما نیازمند برخورد ارگانیک و جامع با سواد رسانه‌ای هستیم و باید براساس نیازها و فرهنگ خودمان در این زمینه اقدام کنیم و وام گیری از رویکردهای دیگران بدون توجه به فرهنگ و اعتقادات خودمان اشتباهی بزرگ است.
وی در پایان از آماده شدن کتاب «مکاتب سواد رسانه‌ای» برای انتشار که محصول چندین سال کار در این حوزه بوده و به شکل جامع تهیه شده است، خبر داد.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید